Privacy politiek

Privacy politiek

Databeveiliging

De operatoren van deze pagina's nemen de bescherming van je persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen je persoonlijke gegevens zeer vertrouwelijk en volgens de regels van de databeveiligingsregels en tevens van de privacy politiek.

Het gebruik van onze website is onmogelijk zonder dat je persoonlijke gegevens invult. Dat is de naam en het emailadres die nodig zijn om de speler te identificeren. Wat de andere persoonlijke gegevens betreft die op onze website verzameld worden zoals rating, geboortedatum enz. worden die in de mate van het mogelijke op vrijwillige basis verzameld. Er worden geen persoonlijke gegevens zonder je uitdrukkelijke toestemming aan andere sites gegeven.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


Sociale plug-ins, volgprogrammas, advertentie gereedschap enz

Er worden geen sociale plug-ins gebruikt. Verder worden geen volgsoftware of advertentiegereedschap van andere providers gebruikt. Er kunnen dus geen cookies door deze diensten via de Lechenicher SchaakServer aangeboden worden.

Tornooiresultaten kunnen gepubliceerd worden op sociale media maar je naam kan enkel vernoemd worden met je uitdrukkelijke toestemming.


Cookies

De internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies kunnen je computer niet beschadigen en bevatten geen virussen. Cookies maken onze aanbiedingen gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden door je browser.

We gebruiken hoofdzakelijk zogenaamde "sessie-cookies". Die worden verwijderd bij het einde van je bezoek. Andere cookies worden opgeslagen op je pc tot je ze persoonlijk verwijderd. Deze cookies zorgen ervoor dat we bij het volgende bezoek je browser herkennen. Ook je vorige geselecteerde taal wordt gebruikt. Geen enkel ander cookie kan geplaatst worden door ons.

Je kunt je browser zo instellen dat je altijd op de hoogte bent van welke cookies er geïnstalleerd zijn en je kunt cookies enkel in specifieke gevallen toelaten, verbieden in sommige gevallen of in het algemeen ze totaal verbieden of ze verwijderen bij het sluiten van de browser. Als je ze deactiveert zal het functioneren van de website beperkt worden.


Server-Log-bestanden

De provider van de pagina's houdt automatisch alle informatie bij in zogenaamde server logbestanden, die uw browser automatisch naar ons zendt. Dit zijn:

Deze gegevens kunnen niet toegekend worden aan specifieke personen. Er wordt geen consolidatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen gemaakt. We behouden het recht om deze gegevens na te zien als we concrete indicaties van illegaal en beledigend gebruik (zoals het gebruik van meerdere accounts voor 1 speler) ontdekken.


Informatie, wissen, blokkeren

Binnen het raamwerk van de wettelijke voorzieningen, zeker de Europese beschermingsregels van basisgegevens EU-GDSR), heb je de volgende rechten: Je hebt het recht om gratis en altijd informatie te ontvangen van alle opgeslagen persoonlijke gegevens, de oorsprong en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en evenzeer het recht deze gegevens te verbeteren, wissen of blokkeren. Je hebt ook het recht het bewerken te beperken of te weigeren en het recht van gegevensoverdracht. Je kunt ten alle tijde je toelating van gegevensverwerking intrekken zonder dat de wettelijkheid in het gedrang komt van de verwerking die uitgevoerd werd voor de toelating ingetrokken werd. Je hebt ook het recht in beroep te gaan bij een overkoepelende autoriteit.

Als je een geregistreerde gebruiker bent, bieden we je ook de mogelijkheid je eigen gegevens zelf na te zien en indien nodig ze te wissen of te veranderen als toevoeging in verschillende functies binnen onze website. Als niettegenstaande onze moeite om te verzekeren dat onze gegevens juist en up-to-date zijn er toch nog onjuiste informatie opgeslagen is, zullen we die verbeteren op eenvoudig verzoek.

Bij nazicht van elke toepassing voor het verwijderen van persoonlijke gegevens binnen het kader van de statutaire voorzieningen, zullen we ook rekening houden met bepaalde aspecten van het account dat mogelijk het wissen tegenhoud. Dit in verband met verplichte voorzieningen nodig voor de werking van de website en zijn individuele functies, het scherm van de kruistabellen en de partijnotaties en andere zaken die essentieel zijn voor het vervolg van het doel van de Lechenicher SchaakServer.

Onze website kan ook verwijzingen bevatten naar andere wettelijke of natuurlijke personen die niet gebonden zijn met deze gegevensbescherming.

Betalingen

Stripe

Op onze website bieden wij betaling via Stripe en de bijbehorende betaalmethoden aan. Aanbieder van deze betalingsdiensten is

Stripe Payments Europe Ltd
Block 4, Harcourt Center
Harcourt Road
Dublin 2

Als u kiest voor betaling via Stripe, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan Stripe doorgegeven.

De overdracht van uw gegevens aan Stripe vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lid a GDPR (toestemming) en art. 6 par. 1 lid b GDPR (verwerking voor de uitvoering van een contract). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op de effectiviteit van de gegevensverwerking die in het verleden is uitgevoerd. Alle gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingen zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de betalingen en zullen worden verzonden via een "SSL"-verbinding. Stripe is gecertificeerd volgens PCI DSS. Stripe kan persoonsgegevens buiten de EU overdragen, verwerken en opslaan. Stripe valt onder de Safe Harbour Agreement. Informatie over de gegevensbescherming van Stripe is hier beschikbaar: Stripe