Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Andmekaitse

Nende lehekülgede operaatorid suhtuvad teie isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Me käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja vastavalt õiguslikele andmekaitse-eeskirjadele ning käesolevale privaatsuspoliitikale.

Meie veebisaidi kasutamine ei ole võimalik ilma isikuandmeid esitamata. See on nimi ja e-posti aadress, mida kasutatakse mängija tuvastamiseks. Kui meie veebisaidil kogutakse täiendavaid isikuandmeid, nt reitingunumbreid, sünnikuupäevi jne, siis tehakse seda alati vabatahtlikult, niivõrd kui see on võimalik. Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma teie selgesõnalise nõusolekuta.

Juhime tähelepanu sellele, et andmete edastamisel Internetis (nt e-posti teel) võib esineda turvaauke. Andmete täielik kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.


Sotsiaalsed pistikprogrammid, jälgimisvahendid, reklaamivahendid jne.

Sotsiaalseid pistikprogramme ei kasutata. Lisaks ei kasutata teiste teenusepakkujate jälgimisvahendeid ega reklaamifunktsioone. Seetõttu ei saa need teenused Lechenicher SchachServeri kaudu küpsiseid seada.

Turniiri tulemusi võib avaldada sotsiaalmeedias, kuid teie nime mainitakse ainult teie nõusolekul.


Küpsised

Internetilehed kasutavad nn küpsiseid. Küpsised ei kahjusta teie arvutit ega sisalda viiruseid. Küpsiste eesmärk on muuta meie pakkumine kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida teie veebilehitseja salvestab teie arvutisse.

Me kasutame peamiselt nn seansiküpsiseid. Need kustutatakse automaatselt teie külastuse lõpus. Teised küpsised jäävad teie lõppseadmesse, kuni te need kustutate. Need küpsised võimaldavad meil teie brauseri järgmisel külastusel ära tunda. Näiteks tuvastatakse ja kasutatakse eelnevalt valitud keelt. Lechenicher SchachServeri kaudu ei salvestata ühtegi kolmanda osapoole küpsist.

Saate oma veebilehitseja nii seadistada, et teid teavitatakse küpsiste seadistamisest ja lubada küpsiseid ainult üksikjuhtudel, välistada küpsiste vastuvõtmine teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerida küpsiste automaatne kustutamine veebilehitseja sulgemisel. Kui te keelate küpsiste kasutamise, on selle veebisaidi funktsionaalsus piiratud.


Server-Log-Failid

Lehekülgede pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet nn serverilogifailidesse, mille teie brauser automaatselt meile edastab. Need on:

Neid andmeid ei saa seostada konkreetsete isikutega. Neid andmeid teiste andmeallikatega ei konsolideerita. Me jätame endale õiguse neid andmeid hiljem kontrollida, kui meil on konkreetseid viiteid ebaseaduslikule või kuritarvituslikule kasutamisele (nt mitme mängijakonto kasutamine).


Teave, kustutamine, blokeerimine

Seaduslike sätete, eelkõige Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruse (EU-GDSR) raames on teil järgmised õigused: Teil on õigus saada igal ajal tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete, nende päritolu ja saajate ning andmetöötluse eesmärgi kohta, samuti õigus neid andmeid parandada, blokeerida või kustutada. Teil on ka õigus piirata töötlemist ja õigus esitada vastuväiteid töötlemisele ning õigus andmete edastamisele. Te võite oma nõusoleku andmetöötluseks igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusoleku alusel kuni tagasivõtmiseni teostatud töötlemise seaduslikkust. Teil on ka õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

Kui olete kasutajana registreeritud, pakume teile lisaks erinevatele funktsioonidele meie veebisaidil ka võimalust oma andmeid ise vaadata ja neid vajadusel kustutada või muuta. Kui vaatamata meie jõupingutustele andmete õigsuse ja ajakohasuse tagamiseks peaksite nägema valesti salvestatud andmeid, parandame need teie nõudmisel.

Isikuandmete kustutamise taotluse läbivaatamisel seaduslike sätete raames võtame arvesse ka aspekte, mis võivad kustutamist takistada. Nende hulka kuuluvad eelkõige kohustuslikud nõuded veebilehe ja selle üksikute funktsioonide toimimiseks, risttabelite ja mängutulemuste kuvamine ning küsimused, mis on olulised Lechenicher SchachServeri eesmärgi täitmiseks.

Meie veebilehed võivad sisaldada linke teiste füüsiliste või juriidiliste isikute veebilehtedele, millele see andmekaitseteave ei laiene.

Maksed

Stripe

Meie veebisaidil pakume makseid Stripe'i ja sellega seotud makseviiside kaudu. Nende makseteenuste pakkuja on

Stripe Payments Europe Ltd
Block 4, Harcourt Center
Harcourt Road
Dublin 2

Kui valite maksmise Stripe'i kaudu, edastatakse teie sisestatud makseandmed Stripe'ile.

Teie andmete edastamine Stripe'ile toimub kunsti alusel. 6 lõike 6 alusel. 1 lit. a GDPR (nõusolek) ja art. 6 lg. 1 lit. b GDPR (töötlemine lepingu täitmiseks). Teil on võimalus oma nõusolek andmetöötluseks igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmine ei mõjuta minevikus tehtud andmetöötlustoimingute tõhusust. Kõiki maksete töötlemiseks vajalikke andmeid kasutatakse ainult maksete teostamiseks ja need edastatakse SSL-menetluse kaudu. Stripe on sertifitseeritud vastavalt PCI DSS-le. Stripe võib edastada, töödelda ja säilitada isikuandmeid väljaspool ELi. Stripe'ile kohaldatakse Safe Harbori lepingut. Teave Stripe'i andmekaitse kohta on saadaval siin: Stripe