The page has been translated automatically. If you think it needs improvement, please volunteer to update the pages.

Introduktion

IntroduktionDet här är översiktssidan för avsnittet Regler och användning av Lechenicher SchachServer.
Vi vill uttryckligen understryka att LSS är öppen för alla personer som vill spela korrespondensschack mot andra schackspelare oberoende av ras, nation, kön, politisk orientering, religiös grupp osv. Reglerna här är inte utformade för att diskriminera någon person. Om du känner att den använda formuleringen inte fullbordar detta uppdrag, vänligen kontakta serveradministratören.
Baserat på ovanstående uttalande och för enkelhetens skull, för att inte irritera någon kvinnlig spelare, inkluderar orden 'han', 'honom' och 'hans' betydelsen av 'hon' och 'henne'.
Trots att denna server erbjuder gränssnittet på olika språk, är den tyska eller engelska versionen de enda officiella i fall av tvist. Översättningarna måste ses som inofficiella kopior skapade för spelarnas komfort.
Alla meddelanden till serveradministratören ska göras antingen på tyska eller engelska för att möjliggöra ett snabbt svar. Att använda de andra tillgängliga språken för visning kommer att resultera i en fördröjning, eftersom en översättning måste organiseras.
Alla meddelanden från administratören kommer att vara på engelska, såvida inte mottagaren är tysk eller kan tala tyska. Standardmeddelanden kan skickas ut också på andra språk.