The page has been translated automatically. If you think it needs improvement, please volunteer to update the pages.

Netiketter (forts.)

Netiketter (forts.)påföljder

Beroende på hur allvarligt nätmissbruket är, kan serveradministratören förklara:
  1. Det spelet fortsätter normalt.
  2. Att spelet fortsätter som ett tyst spel där spelare inte får inkludera några kommentarer än de som är nödvändiga för spelets normala framsteg (t.ex. villkorade drag, drag erbjudanden, lämna meddelanden).
  3. Att den misshandlande spelaren förlorar det enskilda spelet eller alla spel i den tillhörande turneringen genom att förlora, denna straff medför alla konsekvenserna av ett meddelat eller tyst uttag.
  4. Att den misshandlande spelaren är avstängd från att delta i vissa typer av turneringar.
  5. Att den misshandlande spelaren är avstängd från LSS-turneringarna under en viss tid.
  6. Att den missbrukande spelarens medlemskap återkallas och han tas bort från alla LSS-turneringar (Lifetime Ban).
Om serveradministratören kommer till slutsatsen att båda spelarna har kränkt netiketterna avbryts spelet. De individuella påföljderna kan fortfarande vara olika.
Om serveradministratören avvisar ett anklagande om missbruk av netiketter som ogrundat, ska inget ytterligare krav från den sökande accepteras förrän nästa gång kontroll. I snabba turneringar kan spelet eller spelen styras som förlorat av den sökande.