The page has been translated automatically. If you think it needs improvement, please volunteer to update the pages.

úvod

úvodToto je prehľadová stránka pre časť Pravidlá a použitie časti Lechenicher SchachServer.
Chceli by sme výslovne zdôrazniť, že LSS je otvorená pre každého, kto chce hrať korešpondenčný šach proti iným šachovým hráčom nezávislým od rasy, národa, pohlavia, politickej orientácie, náboženskej skupiny atď. Pravidlá tu nie sú pripravené na diskrimináciu žiadnych osoba. Ak sa domnievate, že použité znenie nespĺňa túto úlohu, kontaktujte správcu servera.
Na základe vyššie uvedeného a kvôli jednoduchosti, aby nedošlo k obťažovaniu žiadnej hráčky, slová „on“, „ho“ a „jeho“ zahŕňajú významy „ona“ a „ju“.
Aj keď tento server ponúka rozhranie v rôznych jazykoch, nemecká alebo anglická verzia je v prípade sporu jedinou oficiálnou. Preklady je potrebné vnímať ako neoficiálne kópie vytvorené pre pohodlie hráčov.
Všetky správy správcovi servera sa odosielajú v nemčine alebo angličtine, aby sa umožnila rýchla odpoveď. Používanie iných jazykov, ktoré sú k dispozícii na zobrazenie, bude mať za následok oneskorenie, pretože je potrebné zorganizovať preklad.
Všetky správy správcu budú v angličtine, pokiaľ príjemcom nie je nemčina, alebo ak nehovorí nemecky. Štandardné správy sa môžu odosielať aj v iných jazykoch.