The page has been translated automatically. If you think it needs improvement, please volunteer to update the pages.

Netiquettes (pokr.)

Netiquettes (pokr.)sankcie

Správca servera môže v závislosti od závažnosti zneužitia netikety vyhlásiť:
  1. Táto hra pokračuje normálne.
  2. Že hra pokračuje ako tichá hra, v ktorej hráči nemôžu obsahovať žiadne komentáre, okrem tých, ktoré sú nevyhnutné pre normálny priebeh hry (napr. Podmienené pohyby, remízy, oznámenia o dovolenke).
  3. Zneužívajúci hráč stráca jednotlivú hru alebo všetky hry v pridruženom turnaji prepadnutím, táto pokuta má všetky následky oznámeného alebo tichého výberu.
  4. Že zneužívajúci hráč je vylúčený z účasti na určitých druhoch turnajov.
  5. Že zneužívajúci hráč je na určitý čas pozastavený z turnajov LSS.
  6. Zneužívajúce hráčske členstvo je odvolané a je vylúčený zo všetkých LSS turnajov (doživotný zákaz).
Ak správca servera dospeje k záveru, že obaja hráči porušili netikety, hra sa zruší. Jednotlivé tresty sa môžu stále líšiť.
Ak Správca servera odmietne obvinenie zo zneužitia netikety ako neopodstatnené, až do najbližšej kontroly nebude akceptovaný žiadny ďalší nárok žiadateľa. V rýchlom turnaji môže nárokujúca strana považovať hru alebo hry za stratené.