Netykieta (ciąg dalszy)

Netykieta (ciąg dalszy)Kary

W zależności o wagi złamania netykiety Administrator może podjąć decyzję:
  1. Gra toczy się dalej normalnie
  2. Gra toczy się dalej jako gra cicha w której gracze nie mogą załączyć jakichkolwiek komentarzy poza niezbędnymi z punktu normalnej gry (np. posunięcia warunkowe, oferta remisu, powiadomienia o wycofaniu).
  3. Gracz dokonujący wykroczenia przegrywa indywidualną partię i wszystkie partie powiązanego turnieju walkowerem, ta kara pociiąga za sobą wszelkie konsekwencje zgłoszonego lub cichego wycofania się.
  4. Gracz wykraczający jest wykluczony z udziału w turniejach pewnego typu.
  5. Gracz wykraczający jest wykluczony z gry w turniejach LSS na pewien okres czasu
  6. Członkostwo racza wykluczającego jest anulowane i jest usunięty z wszelkich turniejów LSS (dożywotnia dyskwalifikacja).
Jeżeli Administrator podejmie decyzję, że obaj gracze złamali netykietę to gra jest anulowana. Indywidualne kary mogą być jednak różne.
Jeżeli Administrator odrzuci zarzut złamania netykiety jako nieudokumentowany, żadna dodatkowa reklamacja nie będzie przyjęta do czasu następnej kontroli czasu. W turniejach szybkich gra lub gry mogą zostać uznane jako przegrane przez reklamującego.