Spis treści

Spis treści 1. Wprowadzenie
 2. Spis treści
 3. Lechenicher SchachServer
 4. Wymagania techniczne
 5. Zasady dotyczące zawodników
 6. Zasady dotyczące partii
 7. Zasady turniejowe
 8. Turnieje na Lechenicher SchachServer
 9. Wycofania, zawieszenia, kary.
 10. Normy LSS - Wprowadzenie
 11. Ratingi LSS