The page has been translated automatically. If you think it needs improvement, please volunteer to update the pages.

Netiketter (forts.)

Netiketter (forts.)Straff

Avhengig av alvorlighetsgraden av nettikettmisbruket, kan serveradministratoren erklære:
  1. Det spillet fortsetter normalt.
  2. At spillet fortsetter som et stille spill der spillerne ikke kan inkludere andre kommentarer enn de som er viktige for normal fremgang av spillet (f.eks. Betingede trekk, trekke tilbud, la varsler).
  3. At den misbrukende spilleren taper det enkelte spillet eller alle spillene i den tilhørende turneringen ved å miste denne straffen som bærer alle konsekvensene av et kunngjort eller stille uttak.
  4. At den misbrukende spilleren er suspendert fra å delta på visse typer turneringer.
  5. At den misbrukende spilleren er suspendert fra LSS-turneringer i en viss periode.
  6. At den misbrukende spillerens medlemskap blir opphevet og han blir fjernet fra alle LSS-turneringer (Lifetime Ban).
Hvis serveradministratoren kommer til at begge spillerne har brutt nettikettene, avbrytes spillet. De individuelle straffene kan fremdeles være forskjellige.
Hvis serveradministratoren avviser påstand om misbruk av netiketter som grunnløs, skal ikke ytterligere krav fra fordringshaveren aksepteres før neste gangs kontroll. I raske turneringer kan spillet eller spillene avgjøres som tapt av fordringshaveren.