Pregled pojedinačnih igara

Pregled pojedinačnih igara

Natrag na prethodni izbornik
Prikažite partiju Bijeli Crni Rezultat Detaljan rezultat Početak partije Datum završetka
Prikaži Manfred Dorer Rolf Plümmer 1 - 0 Crni je predao 2011-04-01 2011-09-15