Etiketa (cont.)

Etiketa (cont.)Sankce

V závislosti na závažnosti zneužití netikety může správce serveru prohlásit:
  1. Tato partie pokračuje normálně.
  2. Že hra pokračuje jako tichá hra, ve které hráči nesmí používat žádné komentáře, kromě těch, které jsou nezbytné pro normální průběh hry (např. podmíněné tahy, nabídka remízy, oznámení o dovolené).
  3. Pokud zneužívající hráč ztratí jednotlivou partii nebo všechny partie v příslušném turnaji propadnutím, tento trest nese všechny důsledky oznámeného nebo tichého odstoupení.
  4. Že zneužívající hráč je vyloučen z účasti na určitých typech turnajů.
  5. Že zneužívající hráč je na určitou dobu pozastaven z turnajů LSS.
  6. Že členství zneužívajícího hráče je zrušeno a je vyloučen ze všech LSS turnajů (Lifetime Ban).
Pokud správce serveru dospěje k závěru, že oba hráči porušili netiketu, partie se zruší. Jednotlivé tresty se mohou stále lišit.
Pokud správce serveru odmítne obvinění ze zneužití netikety jako neopodstatněné, nepřijme žádný další nárok žadatele až do příští kontroly. V rychlých turnajích může partie nebo více partií být považovano za ztracené.